Opis inwestycji:

Projektowany odcinek drogi krajowej nr 78 zlokalizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego w powiatach zawierciańskim i włoszczowskim na terenie gmin Szczekociny, Moskorzew oraz Nagłowice.

Początek planowanej inwestycji planowany jest w km około 165+153 w miejscowości Goleniowy. Koniec inwestycji przewidziano w km około 180+000 w miejscowości Nagłowice.

Na planach sytuacyjnych przedstawiono trzy warianty przebiegu inwestycji.

Zakładane parametry techniczne:

Klasa technicznaGP
Przekrój:1/2
Szerokość pasa ruchu:3,5 m
Pochylenia poprzeczne jezdni na prostej2,5%
Minimalna szerokość pobocza gruntowego0,75m
Klasa obciążenia115 kN/oś
Skrajnia pionowa4,70m

Orientacyjny obszar analiz związanych z wyznaczeniem przebiegu wariantów rozbudowy DK 78

orientacja